Markýza nad vstupem do objektu, ocelová konstrukce nasávacích věží VZT, zábradlí schodišť, zámečnické výrobky v objemu přes 1,5 mil. kč.

Markýza nad vstupem do objektu, ocelová konstrukce nasávacích věží VZT, zábradlí schodišť, zámečnické výrobky v objemu přes 1,5 mil. kč.