Nápis Trigon vedle hlavního vstupu do bytového domu

Nápis Trigon vedle hlavního vstupu do bytového domu